บริษัท ยูนิฟาย อินดัส จํากัด
โทร 02 327 2768, 085-556-5613 (LINE ID: @SVO0175O)
  • th
  • สุขาเคลื่อนที่
  • สุขาเคลื่อนที่

สุขาเคลื่อนที่

Unify Indus Co., Ltd.

บริษัท ยูนิฟาย อินดัส จํากัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ โดยมีโรงงานผลิตและผู้ที่มีความชำนาญ พร้อมทั้งได้นำเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐาน เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) ที่มีคุณภาพตลอด จนความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความต้องการ สามารถแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มผลิตถังน้ำ, ถังทนต่อกรด, ถังก๊าซชีวภาพ, ถังบำบัดน้ำเสีย, กลุ่มผลิตเรือ, กลุ่มเกษตรภัณฑ์, กลุ่มชิ้นส่วนยานพาหนะ, กลุ่มงานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่ง รวมถึงถังน้ำพลาสติกและ ถังบำบัดน้ำเสีย (PE) และ พนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ในการผลิตและบริการที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านความหลากหลายคุณภาพของสินค้า และความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงงานบริการที่สามารถสนองความต้องการทางด้านการ ผลิตงานคอมโพสิทตลอดไป

Our Mission: เราจะเป็นบริษัทสร้างและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองลูกค้าและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Our Purpose: เป็นผู้นำทางด้านคอมโพสิตโดยการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

Manufactory

โรงงานของเรา พร้อมที่จะให้การผลิต
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ จำนวนมาก

Success Stories

บริษัทเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งรัฐบาล
และเอกชน มีผลงานมานานกว่า 30 ปี

OUR PRODUCTS

รับผลิตทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ตามแบบของลูกค้า

"ไม่ว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าเป็นงานไฟเบอร์กลาส เราทำให้คุณได้ อาทิ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรในวงการอุตสาหกรรม วงการเกษตร วงการยานยนต์ วงการธุรกิจ ฯลฯ ด้วยระบบการผลิตและโรงงานอันทันสมัย ได้จำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว"
 

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น D-1

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม. 

แบบ : ไม่มีถังเก็บกาก

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น D-2

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม. 

แบบ : ไม่มีถังเก็บกาก

พิเศษ : ชุดไฟกันน้ำ

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, สายไฟ, ชุดหลอดไฟ (กันน้ำ), BOX สวิทช์ (กันน้ำ) จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก, ฝักบัวอาบน้ำ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 244 ซม.  

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 580 ลิตร (จุได้มากกว่าเดิม)

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น D-4

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.  

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 580 ลิตร (จุได้มากกว่าเดิม)

พิเศษ : ชุดไฟกันน้ำ

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, สายไฟ, ชุดหลอดไฟ (กันน้ำ), BOX สวิทช์ (กันน้ำ), จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก, ฝักบัวอาบน้ำ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : อ่างล้างมือ,พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่, ขอแหวนผ้า

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น VIP-V1

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 110 x 115 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 125 X 125 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม.

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

 

 

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น VIP-V3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 110 x 115 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 125 x 160 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 250 ซม.

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 700 ลิตร

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอกโถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่วัสดุ

 

 

วีดีโอสาธิตการใช้งาน

 

สุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป เป็นห้องน้ำที่ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสทั้งหลัง เป็นนวัฒกรรมใหม่ที่เราได้ทำการพัฒนาห้องน้ำเคลือนที่ให้มีน้ำหนักเบา หลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นแบบโค้งมนสวยงาน ประตูห้องน้ำเคลื่อนที่เรียบทั้งด้านในและด้านนอก บานเกล็ดห้องน้ำเคลื่อนที่ทำด้วยเรซิ่นใสและเคลือบด้วยเรซิ่นใส ทำให้แสงส่องสว่างเข้ามาในตัวห้องน้ำเคลื่อนที่ได้และลดความอับชื้นภายห้องน้ำเคลื่อนที่ของเราได้ ห้องน้ำเคลื่อนที่เรา สามารถ เคลื่อนที่ย้ายได้สะดวก ประหยัด ทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากห้องสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปแล้ว ทางเรายังมีห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์ กลาสอีกด้วย เหมาะสำหรับท่านต้องการนำไปวางให้ลูกค้าเช่าตามสถานที่ต่าง ๆ ห้องอาบน้ำ ไฟเบอร์กลาส มีความสวยงาม โทนสีสะอาด ห้องอาบน้ำค่อนข้างเป็นส่วนตัว มีบานเกล็ด ไฟเบอร์กลาสแบบใสทั้ง 3 ด้าน ภายในห้องอาบน้ำ มีอุปกรณ์พร้อมครบหรือลูกค้าต้องเพิ่มก็ได้ สามารถใช้งานห้องอาบน้ำได้ทันที

คุณสมบัติพิเศษ : ห้องน้ำและห้องสุขาเคลื่อนที่ของเรา ภายห้องน้ำด้านในห้องเคลือบด้วยสารชนิดพิเศษน้ำจะลื่นไม่จับตัวติดผนังทำให้ไม่ทิ้งคราบน้ำไว้ ทำความสะอาดง่าย ทำให้ห้องน้ำน่า ใช้อยู่เสมอ การติดตั้ง ห้องน้ำและห้องสุขาเคลื่อนที่ เราพยายามให้ลูกค้าติดตั้งง่ายที่สุด โดยเพียงเชื่อมต่อ ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก และท่อน้ำทิ้งเพียงเท่านั้น

Unify Indus Co., Ltd.

กรุณาติดต่อ...คุณณันท์นภัส

Tel: 02 327 2768

Mob: 085 556 5613

Line: @SVO0175O

E-mail: unifyindus.ltd@gmail.com

สินค้าและบริการ
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-1, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-2, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-2, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
สุขาเคลื่อนที่ฐานสูง ชนิดนั่งยอง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 244 ซม.

สอบถาม
สุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.

สอบถาม
ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น D-4, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น VIP-V1, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 110 x 115 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 125 X 125 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น VIP-V3, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 110 x 115 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 125 x 160 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 250 ซม.

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-600, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-1300, สุขาเคลื่อนที่

ย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวลล้อม

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงกระบอก DECCON, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังแซทสำเร็จรูป) มีทั้งแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศ (ไร้อากาศ) คือส่วนเกรอะและส่วนกรอง อยู่ในภายถังเดียวกัน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-600, สุขาเคลื่อนที่

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตราฐานอตสาหกรรมพลาสติก Linear low Density Poltethylene (LLDPE)

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-850, สุขาเคลื่อนที่

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ออกซิเจน คือ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และ ไม่ต้องทำการกวนเพราะมีตัวกรองทำหน้าที่กระจายน้ำเสียให้ทั่วถึง

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1000, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัย จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1300, สุขาเคลื่อนที่

สามารถย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1600, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสียเดดคอน เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ได้ทั้งบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน แฟลต อาพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-2000, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสียเดดคอน เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ได้ทั้งบ้านพักอาศัย สำนักงาน ให้เลือกใช้ตามจำนวนของผู้ใช้ ออกแบบโดยวิศวกรสุขาภิบาล

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-4000, สุขาเคลื่อนที่

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตราฐานอตสาหกรรมพลาสติก Linear low Density Poltethylene (LLDPE)

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-3400, สุขาเคลื่อนที่

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ออกซิเจน คือ แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสีย DECCON PE, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัย จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท ยูนิฟาย อินดัส จํากัด
ผู้ติดต่อ:
คุณณันท์นภัส
ที่อยู่:
10 ซอยลาดกระบัง 9 ถนน ลาดกระบัง
ตำบล:
ลาดกระบัง
อำเภอ/เขต:
ลาดกระบัง
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10520
โทรศัพท์:
02 327 2768
มือถือ:
085-556-5613(LINEID:@SVO0175O)
เว็บไซต์:
www.unifyindus.com
อีเมล์:
unifyindus.ltd@gmail.com
ไลน์ไอดี: