บริษัท เดคคอนไฟเบอร์กลาส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 085-556-5613, 081-371-0056 (LINE ID: @SVO0175O)
  • th
  • สุขาเคลื่อนที่
  • สุขาเคลื่อนที่
  • สุขาเคลื่อนที่
  • สุขาเคลื่อนที่

สุขาเคลื่อนที่

DECCON FIBERGLASS INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เดคคอนไฟเบอร์กลาส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ โดยมีโรงงานผลิตและผู้ที่มีความชำนาญ พร้อมทั้งได้นำเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐาน เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) ที่มีคุณภาพตลอด จนความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความต้องการ สามารถแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มผลิตถังน้ำ, ถังทนต่อกรด, ถังก๊าซชีวภาพ, ถังบำบัดน้ำเสีย, กลุ่มผลิตเรือ, กลุ่มเกษตรภัณฑ์, กลุ่มชิ้นส่วนยานพาหนะ, กลุ่มงานเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่ง รวมถึงถังน้ำพลาสติกและ ถังบำบัดน้ำเสีย (PE) และ พนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ในการผลิตและบริการที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านความหลากหลายคุณภาพของสินค้า และความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงงานบริการที่สามารถสนองความต้องการทางด้านการ ผลิตงานคอมโพสิทตลอดไป

Our Mission เราจะเป็นบริษัทสร้างและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองลูกค้าและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Our Purpose เป็นผู้นำทางด้านคอมโพสิตโดยการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Manufactory

โรงงานของเรา พร้อมที่จะให้การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ จำนวนมาก

Success Stories

บริษัทเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งรัฐบาลและเอกชน มีผลงานมานานกว่า 30 ปี

OUR PRODUCTS

รับผลิตทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ตามแบบของลูกค้า

"ไม่ว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าเป็นงานไฟเบอร์กลาส เราทำให้คุณได้ อาทิ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรในวงการอุตสาหกรรม วงการเกษตร วงการยานยนต์ วงการธุรกิจ ฯลฯ ด้วยระบบการผลิตและโรงงานอันทันสมัย ได้จำนวนมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว"

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น D-1

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม. 

แบบ : ไม่มีถังเก็บกาก

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น D-2

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม. 

แบบ : ไม่มีถังเก็บกาก

พิเศษ : ชุดไฟกันน้ำ | วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, สายไฟ, ชุดหลอดไฟ (กันน้ำ), BOX สวิทช์ (กันน้ำ) จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก, ฝักบัวอาบน้ำ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ,
ที่วางสบู่

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 244 ซม.  

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 580 ลิตร (จุได้มากกว่าเดิม)

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น D-4

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.  

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 580 ลิตร (จุได้มากกว่าเดิม)

พิเศษ : ชุดไฟกันน้ำ | วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, สายไฟ, ชุดหลอดไฟ (กันน้ำ), BOX สวิทช์ (กันน้ำ), จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก, ฝักบัวอาบน้ำ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : อ่างล้างมือ,พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่, ขอแหวนผ้า

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานเตี้ย รุ่น VIP-V1

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 110 x 115 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 125 X 125 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม.

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

 

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก โถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่

ห้องน้ำเคลื่อนที่ฐานสูง รุ่น VIP-V3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 110 x 115 ซม.

ขนาดฐาน (WxL) : 125 x 160 ซม.

ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 250 ซม.

แบบ : มีถังความจุสิ่งปฏิกูล 700 ลิตร

วัสดุ : ไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์มาตรฐาน : ชุดประตูพร้อมวงกบ, ชุดไฟส่องสว่าง, หลอดไฟ, สายไฟ, สวิทช์, จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอกโถส้วมแบบนั่งยอง 1 ชุด, สายฉีดชำระ, ท่อน้ำเข้า, ก๊อกน้ำ, ท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำ และท่อน้ำทิ้ง

อุปกรณ์พิเศษ : โถชักโครก, โถนั่งราด, โถปัสสาวะ, ฝักบัวอาบน้ำ, อ่างล้างมือ, พัดลมดูดอากาศ, ที่วางสบู่วัสดุ

วีดีโอสาธิตการใช้งาน

สุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป เป็นห้องน้ำที่ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสทั้งหลัง เป็นนวัฒกรรมใหม่ที่เราได้ทำการพัฒนาห้องน้ำเคลือนที่ให้มีน้ำหนักเบา หลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นแบบโค้งมนสวยงาน ประตูห้องน้ำเคลื่อนที่เรียบทั้งด้านในและด้านนอก บานเกล็ดห้องน้ำเคลื่อนที่ทำด้วยเรซิ่นใสและเคลือบด้วยเรซิ่นใส ทำให้แสงส่องสว่างเข้ามาในตัวห้องน้ำเคลื่อนที่ได้และลดความอับชื้นภายห้องน้ำเคลื่อนที่ของเราได้ ห้องน้ำเคลื่อนที่เรา สามารถ เคลื่อนที่ย้ายได้สะดวก ประหยัด ทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากห้องสุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูปแล้ว ทางเรายังมีห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์ กลาสอีกด้วย เหมาะสำหรับท่านต้องการนำไปวางให้ลูกค้าเช่าตามสถานที่ต่าง ๆ ห้องอาบน้ำ ไฟเบอร์กลาส มีความสวยงาม โทนสีสะอาด ห้องอาบน้ำค่อนข้างเป็นส่วนตัว มีบานเกล็ด ไฟเบอร์กลาสแบบใสทั้ง 3 ด้าน ภายในห้องอาบน้ำ มีอุปกรณ์พร้อมครบหรือลูกค้าต้องเพิ่มก็ได้ สามารถใช้งานห้องอาบน้ำได้ทันที

คุณสมบัติพิเศษ : ห้องน้ำและห้องสุขาเคลื่อนที่ของเรา ภายห้องน้ำด้านในห้องเคลือบด้วยสารชนิดพิเศษน้ำจะลื่นไม่จับตัวติดผนังทำให้ไม่ทิ้งคราบน้ำไว้ ทำความสะอาดง่าย ทำให้ห้องน้ำน่า ใช้อยู่เสมอ การติดตั้ง ห้องน้ำและห้องสุขาเคลื่อนที่ เราพยายามให้ลูกค้าติดตั้งง่ายที่สุด โดยเพียงเชื่อมต่อ ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก และท่อน้ำทิ้งเพียงเท่านั้น

DECCON FIBERGLASS INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.

กรุณาติดต่อ...คุณณันท์นภัส

Mobile: 085-556-5613

Mobile: 081-371-0056

E-mail: decconfiberglass1@gmail.com

Line ID: @SVO0175O

สินค้าและบริการ
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-1, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-2, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL) : 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 217 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานเตี้ย รุ่น D-2, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 93 x 113 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
สุขาเคลื่อนที่ฐานสูง ชนิดนั่งยอง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL) : 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL) : 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L) : 244 ซม.

สอบถาม
สุขาเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น D-3

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.

สอบถาม
ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น D-4, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 85 x 107 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 100 x 159 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 244 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น VIP-V1, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 110 x 115 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 125 X 125 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 217 ซม.

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส ฐานสูง รุ่น VIP-V3, สุขาเคลื่อนที่

ขนาดตัวตู้ (WxL): 110 x 115 ซม. ขนาดฐาน (WxL): 125 x 160 ซม. ขนาดความสูงทั้งหมด (L): 250 ซม.

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-600, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-1300, สุขาเคลื่อนที่

ย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวลล้อม

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงกระบอก DECCON, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสีย (ถังแซทสำเร็จรูป) มีทั้งแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศ (ไร้อากาศ) คือส่วนเกรอะและส่วนกรอง อยู่ในภายถังเดียวกัน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-600, สุขาเคลื่อนที่

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตราฐานอตสาหกรรมพลาสติก Linear low Density Poltethylene (LLDPE)

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-850, สุขาเคลื่อนที่

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ออกซิเจน คือ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน และ ไม่ต้องทำการกวนเพราะมีตัวกรองทำหน้าที่กระจายน้ำเสียให้ทั่วถึง

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1000, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัย จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1300, สุขาเคลื่อนที่

สามารถย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-1600, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสียเดดคอน เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ได้ทั้งบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน แฟลต อาพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-2000, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสียเดดคอน เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ได้ทั้งบ้านพักอาศัย สำนักงาน ให้เลือกใช้ตามจำนวนของผู้ใช้ ออกแบบโดยวิศวกรสุขาภิบาล

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-4000, สุขาเคลื่อนที่

ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับมาตราฐานอตสาหกรรมพลาสติก Linear low Density Poltethylene (LLDPE)

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE รุ่น DCPE-3400, สุขาเคลื่อนที่

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ออกซิเจน คือ แบคทีเรียมีการเจริญเติบโตตลอดเวลา จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสีย DECCON PE, สุขาเคลื่อนที่

เป็นผลิตภัณฑ์ ถังบัดบัดน้ำเสียสำเร็จรูป หรือถังเกรอะ ถังกรอง โดยอาศัย จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียพลาสติก PE, สุขาเคลื่อนที่

ย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวลล้อม

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-1000, สุขาเคลื่อนที่

ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังแซท (ถังแซทสำเร็จรูป) มีทั้งแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศ (ไร้อากาศ) คือส่วนเกรอะและส่วนกรอง

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-1700, สุขาเคลื่อนที่

ใช้ได้ทั้งบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน แฟลต อาพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โรงงาน มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามจำนวนของผู้ใช้

สอบถาม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล DC-2000, สุขาเคลื่อนที่

อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย แบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน ย่อยสิ่งปฏิกูลและกากต่างๆ จากน้ำใช้ประจำวัน (Anaerobic Bacteria) โดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท เดคคอนไฟเบอร์กลาส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ติดต่อ:
คุณณันท์นภัส
ที่อยู่:
เลขที่ 28 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
085-556-5613
081-371-0056 (LINE ID: @SVO0175O)
เว็บไซต์:
www.decconfiberglass.com
อีเมล์:
decconfiberglass1@gmail.com
ไลน์ไอดี: